remove

Sürdürülebilirlik

PROFEN Misyonu:

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda son teknolojiye sahip, yenilikçi, rekabetçi ve güvenilir ürün ve hizmetler sunarak müşterilerine yüksek katma değer sağlamaktır.

PROFEN Vizyonu:

Sahip olduğu deneyim, yetenek ve kültür çeşitliliği ile sürdürülebilir bir dünya için yüksek teknoloji çözümleri üreten evrensel bir marka olmaktır.

PROFEN Kalite Stratejisi:

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu özgün ürün, hizmet ve çözümleri yenilikçi süreç ve yaklaşımlar uygulayarak tam ve zamanında teslim etmektir.

PROFEN Kalite Politikası:

Müşteri Memnuniyeti: Tüm faaliyetlerimizde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, çözüm ortağı yaklaşımıyla memnuniyeti en üst seviyeye çıkartmak,

Katılımcılık: Kalite faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için her kademedeki çalışanımızı yetkilendirmek ve sorumlu tutmak,

Yenilikçilik: Ürün ve hizmetlerimizi yenilikçi süreçler kullanarak tasarlamak ve üretmek; zamanında, maliyet ve performans dengesi ile müşterilerimize sunmak,

Sürekli İyileştirme: İyileştirmeyi tüm faaliyet alanlarımızda işimizin bir parçası olarak benimseyerek ölçümlere dayalı şekilde ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli kılmak,

Kurumsal Risk Yönetimi: Hedeflerimizi etkileyebilecek tehdit ve fırsatları kurumsal risk yönetimi felsefesiyle değerlendirmek ve gerekli hazırlıkları yapmak,

Öğrenen Organizasyon: Eğitimlere ve teknolojik gelişmelere yatırım yaparak mevcut bilgi birikimimizi sürekli arttırmak,

Yasalara Uyum: Faaliyetlerimizi ilgili tüm yasa, mevzuat ve standartlara uygun olarak yürütmek,

Bilgi Güvenliği: Kendimize ve müşterimize ait bilginin güvenliğini sağlamak ve bu kapsamdaki faaliyetleri gerçekleştirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,

Doğaya Saygı: Doğal çevremizi koruyarak insana ve doğaya saygılı olmak ana politikamızdır.

İş Ortağımız Olun

Bizi Linkedin'de Takip Et