remove

GEO Uyduların Geleceği

Cem Odaman

İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan, CBDO

Karasal ağların ve uygulamalarının hızla genişlemesiyle, uydu müşterileri GEO uydularına olan gelecek taahhütlerini tekrar gözden geçiriyorlar. F/O, 4G ve yakında 5G ağlarının istikrarlı genişlemesi, Video ve Data uydu servislerinde büyük bir rekabet yaratacak. Tüm bu karasal ağ yatırımları ile toplam verim artarken, bant genişliği fiyatı dramatik bir şekilde düşmeye devam edecektir. Bant genişliğinde görünen artış, OTT servilerinde ciddi bir büyümeye yol açtı. OTT dijital reklamcılığın gücünü, birinci sınıf televizyon içeriği ile birleştirerek, izleyicilerin hem izledikleri içerikle hem de reklam verenin mesajıyla etkileşim kurmaları için ikna edici bir ortam yaratır. Reklam verenler hedef kitlelerini takip etmek zorunda olduklarını bildikleri için OTT reklamcılığa yönelik güçlü bir istek vardır. TDG araştırmasına göre, OTT ’ye yapılan reklam harcamaları hızla büyümekte ve 2020 yılında 40 milyar dolara ulaşması beklenmektedir; bu da toplam tahmini TV reklam geliri olan 85 milyar doların neredeyse yarısı.  

Uydu operatörlerinin çoğu, gelirlerinin bir çok kısmını video dağıtım hizmetlerinden elde ettiği için (ör. 2018’de SES 65% Video, %35 Network, %44 Intelsat, 38% Network, 18% Devlet), gelirlerinin bu kısmı OTT hizmetlerinden etkilenmektedir. Küresel uydu operatörleri ve bölgesel operatörler, karasal ağların ve uygulamalarının hızlı genişlemesi uydu müşterilerini GEO’lar gelecekteki taahhütlerini yeniden gözden geçirmeleri için yönlendirir. Uydu operatörlerinin çoğu, gelirlerinin çoğunu video dağıtım hizmetlerinden elde etmektedir. (ör. 2018’de SES 65% Video, %35 Network, %44 Intelsat, 38% Network, 18% Devlet). Küresel uydu operatörleri ve bölgesel operatörler gelirlerinin azaldığını belirtmeye devam ediyor.  

OTT, canlı yayınlarda dahil olmak üzere geleneksel doğrusal TV’nin ömrünü kısaltmakla tehdit ediyor. DirecTV gibi müşterilerin gelecekteki tüm trafiklerini fiber ağa kaydıracaklarını duyurduklarını gördük. LEO uydu tehdidi, yayın gelirleri azaldıkça ve ağ hizmetleri gelirlerinin büyük bir parçası haline gedikçe, veri pazarı açısından GEO hizmet sağlayıcıları açısından yıkıcı olabilir. GEO hizmet sağlayıcıları gelirlerindeki düşüşü bildirmeye devam ediyorlar. Yüksek hızlı geniş bant erişimi olmayan, gelişmekte olan bölgelerde sadece HD, 4K ve yerel kanallar, uydular üzerinden dağıtılmaya devam edilecek. Bununla birlikte, uydu bant genişliği teknolojisi, fiber tabanlı teknoloji ile rekabet edebilmek ve yayıncılara ve son kullanıcılara finansal teklifini geliştirmek için adım atmalıdır. Ek olarak, uydu endüstrisini hedef alan bir LEO proje dalgası deneyimliyoruz. LEO’nun GEO’ya göre dört önemli avantajı şunlardır:  

  • Azaltılmış gecikme süresi: LEO, yaklaşık 600 msn olan GEO ağlarının sinyal gecikmesinin, neredeyse 1/10’ u kadar, 30-35 msn sağlar ve ses hizmetleri de dahil olmak üzere günümüzde kullanılan birçok veri uygulaması için hızlı cevap verilmesini sağlar.  
  • Global kapsama alanı: LEO, GEO bölgesel servislerinin aksine, dünya çapında servisleri olan global bir ağ sunar.  
  • Daha iyi performans & kalite: LEO’nun dünyaya yakınlığı, sinyallerinin herhangi bir yerde seyahat ettiği yolu GEO’nunkinden 30-90 kat daha az kısaltır. Bunun, paket iletişim protokollerinin üzerine inşa edilmiş , veri yolu kaynak yönetimi üzerinde büyük bir etkisi vardır. LEO, GEO kaynaklarından daha iyi Katman 2 ve Katman 3 performansı sağlayacaktır.  
  • Uygun Fiyatlı: Bant genişliği arzı LEO mega takımyıldızları tarafından artacak ve bit başına fiyatın buna bağlı olarak düşmesi bekleniyor.  

 LEO uydu tehdidi, yayın gelirleri azaldıkça ve ağ hizmetleri gelirlerinin daha büyük bir parçası haline gedikçe, GEO hizmet sağlayıcıları açısından yıkıcı olabilir. Son zamanlarda, Yüksek Verimli Uydular (HTS), uydu iletişim endüstrisini dönüştürdü. Önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmek için, daha başka HTS programları devam etmektedir.  HTS, aynı miktarda tahsis edilmiş yörünge spektrumu için klasik bir FSS (Sabit Uydu Servisi) uydusunun toplam verimini genellikle 20 kat veya daha fazla bir faktörle sağlayan ve böylece bit başına maliyeti önemli ölçüde azaltan iletişim uydusudur. Kapasitedeki önemli artış, yüksek seviyeli frekans yeniden kullanımı ve çok noktalı ışın teknolojisi ile sağlanır. Ancak, HTS teknolojisi uydu endüstrisinde büyük bir başarı iken, karasal ve mega takım yıldızlarının temin ettiği tüm avantajlarla rekabet etmek için tek başına yeterli olmayacaktır.  

FSS operatörleri, mevcut görevler için hizmet sürekliliğini sağlarken, maliyetlerden tasarruf etmek ve yeni pazar fırsatlarını yakalamak için kapasitelerini genişletmek için filolarını rasyonelize etmelidir. Uydular, ağa tamamen entegre olan, yeniden yapılandırılabilir yüklere sahip olmalıdır. Esnek taşıma kapasitesi bileşenleri, günümüzün oldukça rekabetçi uydu iletişim pazarında operatörler tarafından talep edilmektedir. Özellikle, pazar taleplerine yanıt vermek için yörüngedeki anten ışını modellerini dinamik olarak değiştirebilmek kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Sözde “dijital hüzmeleme şekillendirme”, büyük olasılıkla gelecek nesil sabit uydular için bir norm haline gelecektirBunlar en önemli trendler olmakla birlikte, mikro dalga veya optik uydular arası bağlantılar, uydu ağlarında Çok Protokollü Etiket Anahtarlama (MPLS) kullanımı ve hizmet kalitesi (QoS) dikkate alınarak yerleşik anahtarlama uygulaması gibi uydu uzayını şekillendirmede çok önemli bir rol. Uydular Arası Bağlantılar (ISL), iletişim uydu hizmetlerini çeşitli şekillerde iyileştirebilir ve genişletebilir. Yer-durağan yayın ana bölgelerindeki yörünge sıralarına olan talep arttıkça, ISL, yer-uydu bağı/uydu-yer bağı bant genişliğini ISL frekans bandı ile değiştirerek sabit uydu hizmetleri için tahsis edilen spektral kaynakları etkin bir şekilde koruyabilir. 

Çoklu atlamalı sistemin yerini alan bir ISL, aynı zamanda, ISL ile artan coğrafi kapsama ve trafik ara bağlantılarının sağlandığı yerlerde, sinyal yayılım gecikmesinin azalması ve sinyal iletiminin kalitesinin artmasını sağlar. Önemli soru ise: ISL kullanımı mevcut uydu iletişim sistemlerine uygun maliyetli alternatifler sağlayabilir mi? Herhangi bir yerel veya bölgesel uydu operatörü için, ağ uydularının dünya çapında eksiksiz trafik bağlantısı sağlamak için, birbirine bağlandığı tam küresel, dünya çapında kapsama ISL’sinin, birçok yer yer istasyonu ve fiber optik bağlantı gerektirenlere kıyasla kesinlikle maliyet avantajları olacağı iddia edilebilir; L-bant filoları ve küresel hizmet sağlayacak GEOHTS filoları, ISL uygulaması için en iyi adaylar olacaktır. Sonuç olarak, uzay tabanlı sistemlerdeki önemli gelişmeler, yeni terminal yetenekleri, geniş kapsama alanı, çok yönlü kullanım ve yüksek performans ile geçtiğimiz on yıllar Uydu Haberleşme teknolojilerinde dikkate değer dönüm noktaları olduğunu kanıtlamıştır. Yeni nesil gereksinimler, alan ve ışın şekli, yörünge konumu esnekliği, zaman içindeki hizmet türü ve coğrafi trafik varyasyonu, esnek ağ geçidi konumları ve aşamalı hizmet dağıtımı açısından kapsama alanında daha fazla esneklik içerecektir. 

Ulusların ekonomisi daha küresel hale geldikçe, uydu iletişimi yoluyla verimli ara bağlantı ihtiyacı öncelik kazanacaktır. Bu nedenle, uydu endüstrisindeki önde gelen eğilimlerin geleceğini tahmin etmek tasarımın henüz oldukça erken aşamalarındadır, ancak gelecek yıllarda sabit uyduları daha gelişmiş ve daha akıllı hale getirme konusunda çok fazla değişiklik ve yeniliğin beklendiğini öngörmek kolaydır. Uydu iletişiminin geleceğini şekillendirecek olan kaçınılmaz değişim kaynakları, ticari ve savunma ile ilgili pazarlardaki yeni hizmet taleplerini, yeni birleşme ve devralmalar yoluyla uydu organizasyonlarının yeniden yapılandırılmasını, yeni frekans tahsislerini ve pazarın yazılım tanımlı ağlara ve sanallaştırılmış mimarilere doğru kaymasını kapsayacaktır. Uydu endüstrisindeki önde gelen trendlerin geleceğini tahmin etmek hala tasarımın oldukça erken aşamalarındadır, ancak GEO uyduları daha gelişmiş ve daha akıllı hale getirme konusunda önümüzdeki yıllarda çok fazla değişiklik ve yeniliğin beklendiğini öngörmek kolaydır.